אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

הצנע לכת

מנחת אישה

רציתי הקריב לך שלמים ונדבה אך בית מקדשך עיי חרבה בקשתי לשמוע רינת הלוויים אך בגלות מרה אנו אלפיים שנים

מעבר לשיר