אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

בהשראת הטבע

פסגות

כתבתי שיר שמאפיין את תכונות השאפתנות שלי, הדוחפת אותי לחפש כל הזמן את הפסגה הבאה.

מעבר לשיר

מלך הביצה

בוצצתי בביצה רבת שנים, ושני נרקיסים נולדו לי בתוכה. רציתי לראות את ילדי פורחים מחוץ למעגל הקושי. עם עבודה חיים וסיוע אלוקי, החלום התגשם.

מעבר לשיר