אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

תן

תן לי הדעת שלא לכאוב

בשל משוגות יקירים

תן בי הבינה להבחין

בין אוהב

לבין אויבים

תן לי לסלוח

על טעויות אהובי

שלעולם לא ארחיק הקרובים

בנימה אישית:

כתבתי את השיר, לאחר שזכיתי לחתן את בני בכורי
העבירו הלאה:

טעימות...