אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

רצון אלוקי

בימים כל כך טרופים

השמים התקדרו בעבים

שמועות אחרונות

משכחות הראשונות

והלב עמוס חרדות

על מה אתפלל? עולה שאלה

מה אבקש? איזו משאלה

וקל פנימי מתוכי עולה

ושולחת אני תפילתי לבורא

תן לי הכח להתמודד עם רצונך האלוקי

כך ליבי יתעודד לבל אובד בדרכי

יהודי חי בידיעה שהרצון האלוקי הוא הכי טוב בעולם תפילתי, לחיות את הידיעה הזו.
העבירו הלאה:

טעימות...