אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

סולם יעקב

אם אחפש בישותי

נקודות של זכות

אזי הגבול הוא הרקיע

כך אשכיל להאיר

מול נקודות החובה

שאותי הפסיקו מלהניע

ואם אפנים זאת

אראה בך, אחות

את היופי, הצוף והרוח

כך נעלה ונתעלה

כבסולמו של יעקב

מלאכים יורדים ועולים לרקיע

בנימה אישית:

מי שרואה מעלות עצמו, לבטח יראה מעלות חברו. המקור: "אשמרה לאלוקי בעודי" (תהילים ק"ד, ל"ג) – בנקודות ה"עוד" שלי- אזמר לה'. זו הדרך לשמחה (ע"פ ר' נחמן מברסלב, תורה רפ"ב)
העבירו הלאה:

טעימות...