אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

מכת ברד

במכת ברד

הצומח לא שרד

רק הקמה נותרה למשמרת

ולנו תהא כלימוד ומזכרת

כי הגמישות היא כח

והתפארת היא לא בניצוח

ובמרי לא אשיג מאומה

הדרך היא לכוף ראש בפני כל גל

להיות שווה ערך- לא תחדל

ואפילו בפני מכת ברד

תוכל אף תוכל

בנימה אישית:

גמישות בחיים, היא כח!
העבירו הלאה:

טעימות...