אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

למען שמך

תן לי לשמוח בקיים

שבשר ודם לא יהא לי המשען

לא אתנה אושרי באף תרחיש

והלב הקטן יגל, ישיש

כי ידעתי אף ידעתי

שאמא – שכינה עמדי שמחה

שמחני נא, "למען שמך"

בנימה אישית

"בכל צרתם לו צר" (ישעיהו סג ט) כשיהודי בצער, השכינה בצער יחד איתו.
העבירו הלאה:

טעימות...