אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

כשלון נחוץ

כשלון חרוץ?

נראה שסגר לי כל ערוץ

כשלון צורב?

אוי, כמה שכבד לי על הלב

אך דע, חבר

טעויות הן בית הספר הטוב ביותר

הכשלון הוא זרע שנטמן באדמתך

להצלחה הבאה שלך

בנימה אישית

הכשלון הוא סולם להצלחה הבאה.
העבירו הלאה:

טעימות...