אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

כְּמֵי הַיָּם

ימי חיינו כמי הים

יש סחף, יש מערבולות

וגלים שלמספרם אין גבולות

ושאלתי- לשם מה משברים?

ולחש לי קול

כי תכלית בריאת העולם בכל מכל

בשביל יציאת האדם משברון

בנימה אישית

ע"פ השפת אמת על הפסוק: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ',ב') מדוע לא נכתב אשר בראתי את העולם, אלא שתכלית בריאת העולם היא בשביל יציאה ממשברים.
העבירו הלאה:

טעימות...