אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

יציאת מצרים שלי

אתה שמוציאני מן המֵיצרים

ומוסכך עלי בשבעה עננים

ההופך העקב למישור

ובעמוד האש נוסך האור

היוצר לתריסר שבילים

בנפתולי ים החיים

אף אם הכאתי בסלע

הרוותני מבלי דמע

אף אם סובב אני במדבר

שיר תודה לך אני שר

בנימה אישית:

השיר נכתב בתקופה מורכבת בעבר. עם בוא האביב נכנסתי לסיטואציית "יציאת מצרים" שהובעה בשיר זה.
העבירו הלאה:

טעימות...