אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

הגואל

רציתי שתגיע

לא בגלל מצבי הכלכלי

אף לא בשל התיק הרפואי

לא כדי שיפתרו בעיות

ולא על מנת שתתרץ קושיות

רציתי שתופיע

שאמא שכינה מעפרה תקום

קרן ישראל ירום

יבנה היכל הא-ל

על זאת ליבי מתפלל

כי כשכסא ה' יהא חָבוּר

לא יהיה לב יהודי אחד שבור

בנימה אישית

משאלתו של כל יהודי, בכל הדורות, לגאולה השלמה, הובעה בשיר זה. "כי יד על כס י-ה" (שמות י"ז, ט"ז) אין כסאו ושמו של הקב"ה שלם, עד שיימחה שמו של עמלק (עפ"י רש"י)
העבירו הלאה:

טעימות...