אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

בת חורין

כשדימיתי להטבע

בין גלי המחשבה

כשנפשי הוצפה

מי חילצתני,

מי אותי אספה?

מחשבה טובה

סברה אמיתית וישרה

הביאתני למחוזות אחרים

אל אי מבטחים

אלֵי גן עדן בתחתונים

פתאום הרגשתי כמו בת חורין!

בנימה אישית:

כשעולה מחשבה שלא מיטיבה איתנו, ואנחנו מחפשים מחשבה חיובית, בכך אנו משתחררים מהמעיק, ותחושת חרות אופפת אותנו.
העבירו הלאה:

טעימות...