אליכם הקוראים

אשמח שתסמנו
שיר שאהבתם!
ע״י לחיצה
על איקון הלב
שבתחתית כל שיר

בן חורין

לאחר שבכלא עצמך העמקת שהות

ותצא לחופשי כמו ציפור בדאות

רק אז תבין מהי חרות

העבירו הלאה:

טעימות...